Mer Audi BMW Volkswagen Volvo

Khóa chẩn đoán
Programming, coding

If you want to be a good Technician, go hang out with an excellent Technician

– Robert Kiyosaki

các khóa học tiếp theo

Khóa Chẩn Đoán K5

Chương trình giảng dạy chuyên về chẩn đoán các dòng
xe Châu Âu (Mer, BMW, VW...)

Khóa Programming K7

Chương trình giảng dạy về việc cài chương trình cho các hộp
ECUs xe Châu Âu và Châu Á

Hiểu hơn về xe châu âu

Xe Châu Âu so với xe Châu Á gần như là một lĩnh vực khác hoàn toàn bởi vì triết lí “Germans make car because they can”

Các khóa học trước

Trải qua nhiều khóa học và  đúc kết kinh nghiệm thực tế, EcuBoot đã tìm ra được phương pháp hiệu quả nhất để giảng dạy về xe Châu Âu ” Hiểu khi được Làm”

Bên cạnh các thiết bị chẩn đoán chuyên hãng và tool Programming. Ecuboot còn có nhiều xe Châu Âu tại trung tâm để AE học viên được thực hành đồng thời cùng lúc